DHI

Subsidie voor internationale ambities en interesse in buitenlandse markten

Schakel EGEN in

AANVRAAGRONDES

Vanaf 1 februari tot en met 31 december 2022 kun je een DHI-aanvraag indienen, zolang er budget beschikbaar is.

DHI IN HET KORT

Ben je een ondernemer en wil je in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan kun je wellicht de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) aanvragen. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen. In ontwikkelingslanden draagt Nederland hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

 Voor wie?

Mkb-ondernemingen met internationale ambities

Waarvoor?

DHI is een subsidie voor een demonstratieproject, haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsproject en is primair gericht op Nederlandse mkb’ers. Deze regeling staat open voor bedrijven die gevestigd zijn in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk. De subsidie geldt voor alle landen en sectoren, behalve wanneer daar internationale sancties gelden.

Subsidiebudget en -bedragen

Voor een haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsproject kun je maximaal 100.000 euro subsidie krijgen, voor een demonstratieproject maximaal 200.000 euro. Het beschikbare budget in 2022 is 8,5 miljoen euro.

Voorwaarden

  • je bent mkb’er in Nederland of het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
  • je hebt een groter bedrijf en werkt samen met een Nederlands mkb-bedrijf
  • je hebt internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten
  • jouw projectkosten zijn minimaal 50.000 euro
  • jouw project voldoet aan de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (je kunt geen subsidie aanvragen voor steenkolen-, olie- en gasprojecten in het buitenland)
  • je vraagt subsidie aan voor 1 doelland (het land waar het project plaatsvindt)

DOEL VAN DE SUBSIDIE

Het doel van de DHI is Nederlandse ondernemingen succesvol internationaal zaken te laten doen. Dit is goed voor de ondernemer, goed voor Nederland en als er zaken worden gedaan in een ontwikkelingsland, goed voor de duurzame lokale ontwikkeling.

Typen projecten

  • Demonstratieprojecten: Hiermee toon je aan dat jouw product of dienst goed werkt en toegevoegde waarde heeft in het doelland.
  • Haalbaarheidsstudies: Hiermee onderzoek je de technische en commerciële haalbaarheid van het project. Het business plan dat daaruit volgt helpt je om de buitenlandse potentiële klant te overtuigen. Dit vergroot de kans op exportorders voor jouw bedrijf. Bij een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner die interesse heeft in de technologie, product of dienst van het Nederlandse bedrijf.
  • Investeringsvoorbereidingsprojecten: Wil je investeren in het buitenland? Je kunt dan onderzoek doen naar de technische en commerciële haalbaarheid van de investering. De uitkomst: een gedetailleerd business plan op basis waarvan je een goed onderbouwd besluit kunt nemen en financiering kunt aanvragen. Bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer.

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Roy Neijland – Senior Consultant →

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Roy Neijland – Senior Consultant →

CONTACT

Ben je een mkb-onderneming met internationale ambities en wil je meer weten over de DHI-subsidie? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.