Subsidies

Of het nu gaat om de transitie naar duurzame energie, een circulaire economie of zero-emissie mobiliteit, er zijn veel subsidies beschikbaar voor bedrijven en organisaties die hierin actief zijn. Over de ‘populaire’ subsidies vindt u hier alvast meer informatie. Maar er bestaan nog veel meer regelingen: regionaal, nationaal en Europees. Wilt u weten of er voor úw activiteit of project subsidie beschikbaar is? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Aanzet

Subsidie voor de aanschaf van een nieuwe, uitstootvrije vrachtauto.

LEES MEER >

CEF Energy

Subsidie voor het ondersteunen van de Europese energie-infrastructuur.

LEES MEER >

CEF Transport AFIF

Subsidie voor het ondersteunen van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

LEES MEER >

DEI+

Test en verbeter je nieuwe energietechnologie in een pilotproject.

LEES MEER >

DKTI-transport

Reduceer de CO2-uitstoot in de transportsector.

LEES MEER >

EFRO

Subsidiefonds voor het verkleinen van economische verschillen tussen Europese regio’s.

LEES MEER >

Horizon Europe

Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie.

LEES MEER >

IPCEI

Europese samenwerkingsverbanden die werken aan innovatie.

LEES MEER >

MIA en Vamil

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke investeringen. 

LEES MEER >

Modal Shift 

Subsidie voor het verplaatsen van wegtransport naar water en spoor.

LEES MEER >

SDE++

Subsidie voor hernieuwbare energie en CO2-reducerende technieken.

LEES MEER >

SSEB

Subsidie voor de aanschaf van uitstootvrij bouwmaterieel of de ombouw van bestaand materieel.

LEES MEER >

TSE Industrie studies

Onderzoek de haalbaarheid van een innovatief CO2-reducerend pilot- of demonstratieproject.

LEES MEER >

WIS

Bij investeringen in warmtenetten in de bestaande bouw

LEES MEER >

CEF

Subsidie voor het vernieuwen en verbeteren van Europese infrastructuren.

LEES MEER >

CEF Transport

Subsidie voor het ondersteunen van de trans-Europese transportnetwerken.

LEES MEER >

circulaire ketenprojecten

Subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens.

LEES MEER >

DHI

Subsidie voor internationale ambities en interesse in buitenlandse markten.

LEES MEER >

EIA

Fiscale regeling voor het ondersteunen van investeringen in energiebesparende technieken.

LEES MEER >

HER+

Subsidie voor innovatieve projecten die leiden tot CO2-reductie in 2030.

LEES MEER >

Innovation Fund

Europees financieringsprogramma voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën.

LEES MEER >

LIFE

Draag met jouw project bij aan de Europese klimaat- en milieudoelstellingen.

LEES MEER >

MOOI

Draag samen met partners bij aan de klimaatdoelen.

LEES MEER >

SDS

(Ver)bouw een binnenvaart- of zeeschip en doe ervaring op met het toepassen van duurzame innovaties.

LEES MEER >

TSE Industrie O&O

Subsidie voor de ontwikkeling van duurzame producten en diensten voor de industrie.

LEES MEER >

VEKI

Subsidie voor ondernemers die bewezen CO2-besparende maatregelen willen nemen.

LEES MEER >

WBSO

Fiscale regeling voor het verlagen van de kosten voor R&D.

LEES MEER >