VEKI-subsidiebudget fors opgehoogd

03/09/2021

De VEKI-subsidieregeling helpt Nederlandse industriebedrijven bij investeringen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Eigenlijk was het beschikbare subsidiebudget voor dit jaar al uitgeput, maar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft extra geld vrijgemaakt voor de regeling. Het eerdere budget (28 miljoen euro) is nu verhoogd naar 82 miljoen euro. Er kunnen dus weer volop nieuwe aanvragen worden ingediend!

Wat is de VEKI-subsidie?

Het programma Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) is onderdeel van het subsidie-instrumentarium van de Topsector Energie (TSE). Industriebedrijven kunnen de VEKI-subsidie aanvragen als zij investeren in apparaten, technieken of systemen die zorgen voor het kosteneffectief reduceren van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Belangrijk daarbij: de investeringen moeten betrekking hebben op toepassingen die -zonder subsidie- een terugverdientijd zouden hebben van méér dan vijf jaar. Bovendien moet de werking ervan al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd zijn.

Populaire subsidieregeling, na een moeizame start

De verhoging van het VEKI-subsidiebudget is goed nieuws voor de industrie. De regeling had een wat moeizame start in 2019, maar groeide snel in populariteit na het verruimen van de ‘realisatietermijn’ van de investeringsprojecten. Dit zorgde ervoor dat de ‘subsidiepot’ voor 2021 al snel was overvraagd. Het eerdere budget van 28 miljoen euro is nu (fors) opgehoogd naar 82 miljoen, en biedt weer volop ruimte voor nieuwe aanvragen van industriebedrijven die willen investeren in het verminderen van broeikasgas-emissies in Nederland.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

De VEKI-subsidie is bedoeld voor (individuele) industriebedrijven die voor eigen rekening en risico een ‘klimaatinvesteringsproject’ uitvoeren. Voor wat betreft de realisatietermijn: het project moet worden uitgevoerd binnen drie jaar. De beoogde investeringen moeten vallen binnen de volgende thema’s:

  • energie-efficiëntie (energiereductie bij de eigen bedrijfs-/productieprocessen)
  • recycling en hergebruik van afval (zoals kunststoffen, textiel, meubels en matrassen)
  • lokale infrastructuurvoorzieningen (alleen ‘open’ infrastructuur)
  • overige CO2-reducerende maatregelen (die verder gaan dan eventuele EU-milieunormen).

Subsidiebedragen, percentages en termijnen

De VEKI-subsidie kan oplopen tot een bedrag van maximaal 15 miljoen euro (dat was eerder nog: 3 miljoen). Het subsidiepercentage ligt tussen de 30 en 70% en hangt af van de soort investering:

  • energie-efficiëntie: 30%
  • recycling en hergebruik van afval: 35%
  • investering die verder gaat dan eventuele EU-milieunormen: 40%
  • lokale infrastructuurvoorziening: 50%

Bovenstaande subsidiepercentages kunnen soms worden verhoogd als de subsidiabele kosten worden genaakt en betaald door een middelgrote (10 extra procentpunten) of kleine onderneming (20 extra procentpunten).

De VEKI-subsidie kan nog worden aangevraagd tot uiterlijk 14 december 2021 (17:00 uur). Maar let op: aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst, en zolang het budget reikt!

Meer nieuws

IPCEI Waterstof start korte subsidieronde in september

IPCEI Waterstof start korte subsidieronde in september

Waterstof-technologie en elektrolyse kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van niet alleen de Nederlandse, maar óók de Europese klimaatdoelstellingen. Daarom start binnenkort een nieuwe subsidieronde vanuit het IPCEI Waterstof initiatief. Dit...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81